Category Archives: Zitater

Spueren

Keen kann duerch d’Liewe goen, genee esou wéineg wéi een kann uechtert d’Land trëppelen, ouni Spueren ze hannerloossen, an déi Spueren hëllefen oft deenen, déi hannert engem kommen, hire Wee ze fannen.
-Sir Robert Baden-Powell

[No one can pass through life, any more than he can pass through a bit of country, without leaving tracks behind, and those tracks may often be helpful to those coming after him in finding their way.]

Allzäit bereet

Allzäit bereet… d’Bedeitung vum Motto ass dass e Scout sech virbereede muss, andeems e virdenkt an übt wéi en sech bei engem Accident oder engem Noutfall behuele muss fir dass en ni iwwerrascht gëtt.
Sir Robert Baden-Powell

[Be Prepared… the meaning of the motto is that a scout must prepare himself by previous thinking out and practicing how to act on any accident or emergency so that he is never taken by surprise.]

Pflicht [Zitat]

Mir scheiteren ni wann mir probéieren eis Pflicht ze maachen, mir scheiteren ëmmer dann wann mer eiser Pflicht net noginn. –Sir Robert Baden-Powell

[We never fail when we try to do our duty, we always fail when we neglect to do it.]