Infoziedel Februar 2019

Matdeelung un d‘Elteren:

Mir soen den Eltere Merci dat si hir Kanner fir d’Versammlungen um Prënzebierg mam Auto just bis ënne bei d’Schinne vum Train 1900 féieren. Kanner kënnen zesummen de Wee bis erop trëppelen, wëll beim…