Altersbranchen

D’Biber si fir Kanner am 2. Zykel.

D’Wëllefcher si fir Kanner am 3. Zykel.

Codewuert: Lénks Patt

D’AvEx si fir déi Jonk vun 11-14 Joer.

D’CaraPio si fir déi Jonk vu 14-17 Joer.

D’RaRo si fir déi Jonk Erwuessen vu 17-23 Joer.

D’Albatrosse si fir Guiden a Scouten ab 23 Joer.

D’Guilde ass fir fréier Guiden a Scouten.

Scroll to Top