Guilde Aktivitéiten an Ännerungen vun den Aktivitéiten: Februar a Mäerz

  • Eisen Spillnomëtte mat Hiekeniessen huet misse wéint den héige Covid Zuele verluet ginn an zwar op de Sonnden 20. Mäerz um 12 Auer am Chalet.Et gëtt dann och keng Hierke mee eng Choucroute an als Dessert Fuesend.